Evaluator de risc la securitate fizică

Atribut caracteristic: ajutorul profesionist

Conform prevederilor Legii 333/2003 și H.G. 301/2012, fiecare societate comercială și instituție publică, cu excepția celor din sistemul național de apărare și ordine publică, este obligată sa își întocmească dosarul de evaluare de risc la securitatea fizică a societății și a punctelor de lucru.

Aceasta este obligatorie și trebuie anexată la planul de pază al societății în vederea aprobării de către organul de poliție.

MC Protect SRL este înscrisă la poziția 499 în Registrul Național al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică, fapt ce atestă capacitatea companiei noastre în a desfășura activități pe acest plan. Ne punem resursele și experiența la dispoziția clienților și colaboratorilor noștri pentru a întocmi dosarul necesar în cele mai bune condiții.

Cu ocazia analizei de risc se vor identifica:

Evaluarea se va materializa printr-un raport scris, precum și prin întocmirea grilei de evaluare per obiectiv sau subunitate de lucru acolo unde este cazul, precum depozite de combustibil, case sau casierii etc.

Analiza de risc se întocmește o singură dată și se reverifică o dată la 3 ani. Ea se modifică atunci când se schimbă arhitectura societății, când aceasta se extinde sau când se înființează puncte de lucru noi.

De aceea la întocmirea actelor necesare este important să alegi parteneri specializați în domeniu care să îți ofere servicii prompte și eficiente, precum și o colaborare pe termen lung.